Μια εικόνα ... χίλες λέξεις ...

Οι Αγριάνοι πριν και μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Το θέαμα θλιβερό. Ο χειμώνας απειλητικός. Οι πλημμύρες καραδοκούν. Ας προσπαθήσουμε όλοι μας να παρακολουθήσουμε αλλά και να βοηθήσουμε με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων. Όλοι μας έχουμε χρέος να βοηθήσουμε όπως μπορούμε.

Όλοι μαζί μπορούμε …

11 Μαΐ 2008

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ – Η ΣΥΜMΟΡΦΩΣΗ ΟΛΩΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ

ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΠΟΥ ΦΥΛΑΕΙ ΤΑ... ΕΡΗΜΑ
Η βοσκή απαγορεύεται σε καμένες περιοχές, σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα (Αρθρο 105, Ν.Δ. 86/1969- Απαγόρευση βοσκής εντός αναδασωτέων) και με Νόμο (Ν.998, Αρθρο 70, Παράγραφος 1).
Η περιοχή του Πάρνωνα έχει κηρυχθεί αναδασωτέα από τον Γενικό Γραμματέα Πελοπαννήσου, μετά από σχετική εισήγηση του Δασαρχείου Σπάρτης:
« Ο Γ. Γ. Πελοποννήσου έχοντας υπ όψη την από 14/2/08 πρόταση του Δασαρχείου Σπάρτης, με την οποία προτείνεται η κήρυξη της περιοχής ως αναδασωτέας, το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, και τους σχετικούς νόμους και διατάξεις,
Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την αποκατάσταση με φυσική αναγέννηση και τεχνική αναδάσωση της προϋπάρχουσας δασικής βλάστησης η οποία καλυπτόταν από Δάσος Χαλεπίου, Μ. Πεύκης και Κεφαλληνιακής Ελάτης καθώς και αείφυλλα πλατύφυλλα (σχίνα, πουρνάρι αγριλιά), που καταστράφηκε από πυρκαγιά στην θέση ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ της περιφέρειας των δήμων 1)Γερονθών (χωρια Καλλιθέα και Γεράκι), 2)Θεραπνών (χωριά Αγριάνοι, Χρύσαφα, Κεφαλά, Γκοριτσά, Καλλονή, Αγ. Ανάργυροι και Σκούρα), 3) Οινούντος ( χωριά Βέρια, Βασσαρά), 4) Κροκεών (χωριά Κροκεές, Δαφνί) και 5) Σκάλας (χωριό Βρονταμάς). Η έκταση αυτή είναι εμβαδού 152.956,52 στρ".