Μια εικόνα ... χίλες λέξεις ...

Οι Αγριάνοι πριν και μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Το θέαμα θλιβερό. Ο χειμώνας απειλητικός. Οι πλημμύρες καραδοκούν. Ας προσπαθήσουμε όλοι μας να παρακολουθήσουμε αλλά και να βοηθήσουμε με τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων. Όλοι μας έχουμε χρέος να βοηθήσουμε όπως μπορούμε.

Όλοι μαζί μπορούμε …

25 Οκτ 2008

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ FORUM – 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008

Στην τελευταία συνάντηση του FORUM, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα στην Αθήνα, συζητήθηκαν τα εξής:

1) Δενδροφύτευση στον οικισμό Αγριάνων και αναδάσωση της πλαγιάς "Πίλια".
2) Ενημέρωση για την πρόοδο του έργου προστασίας του οικισμού των
Αγριάνων από πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων στην πλαγιά της Πίλιας.
3) Τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το θέμα που αφορά την ενίσχυση
παροχή νερού ύδρευσης και δεξαμενών πυρόσβεσης του Δ. Δ.Αγριάνων.


ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ: Eκπρόσωπος του FORUM ανέφερε ότι σε πρόσφατη συζήτηση με τον Πρόεδρο και άλλους κατοίκους των Αγριάνων συμφώνησαν να γίνει δενδροφύτευση τον Νοέμβριο στο κοινοτικό χώρο και σε ιδιόκτητα κτήματα με την συγκατάθεση των ιδιοκτητών. Προτάθηκαν τα εξής δέντρα: 2,000 τεμ. Μαύρη Πεύκη, 1,000 Καστανιές, 500 Μουριές, 1,000 Κερασιές, 500 Οξιές και 200 Κουτσουπιές.
Mε ευχαρίστηση θα καλωσορίσουμε οποιαδήποτε άλλη πρόταση από συντοπίτες μας για το θέμα της ποικιλίας των προτεινομένων δέντρων.

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΛΙΑ: Ύστερα από αρκετές επαφές με τα τεχνικά γραφεία (ΚΕΔΚΕ) της Περιφέρειας, στις 22/10/2008, ο κ. Γ. Παπαηλίου μας ενημέρωσε ότι ο ανάδοχος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η Αρκαδική Κατασκευαστική και η Ελβετική εταιρεία GEOPROOK, η οποία θα επιβλέψει και θα τελειώσει το έργο. Ελπίζει δε τα έργα να αρχίσουν τον Νοέμβριο και προβλέπει ότι θα τελειώσουν μέσα σε δύο μήνες.
Η συγκεκριμένη μελέτη διεκπεραιώθηκε από την Μ. Ε. Υ. (ΜΕΛΕΤΈΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ, Α. Τ. Ε.), η οποία πρότεινε τα παρακάτω αναγκαία έργα:
1) Κατασκευή φράχτη προστασίας [σε διάφορες θέσεις του φυσικού πρανούς (Πίλια)].
2) Κατασκευή Τραπεζοειδούς Τάφρου (από Ελαφρά Οπλισμένο Σκυρόδεμα πλάτους πυθμένα 1,50 μέτρων, βάθους καθαρού 1,00 μέτρου και κλίσης πρανών 2:5 (οριζ: καθ). Η τάφρος προτείνεται να κατασκευασθεί στο άκρο του υφισταμένου δρόμου προς το φυσικό πρανές (Πίλια) καταλαμβάνοντας το μισό πλάτος του.


ΥΔΡΕΥΣΗ: Τις εξελίξεις του 3ου θέματος θα τις αναπτύξομε λεπτομερώς σε μελλοντική ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας. Και τούτο διότι περιμένουμε απάντηση του Δήμαρχου, κου Ιωάννη Ράλλη, σχετικά με την ακριβή ημερομηνία της εκτέλεσης του έργου μιας και η δεύτερη παράταση της άδειας της Γ.Γ. Περιφερείας τελειώνει στις 17-01-2009 και δεν έχουμε δικαίωμα άλλης παράτασης.